Over Jeanne-Marie
Jeanne-Marie Langen

“Ik werk graag dichtbij de uitvoering, daar waar de dienstverlening aan klanten geleverd wordt.”

Jeanne-Marie Langen is oprichtster van Langenworks. “Overdracht van kennis, vaak in relatie tot de ICT omgeving, loopt als een rode draad door alle uitgevoerde projecten.”

Haar drijfveer is om proces- en systeemveranderingen ook werkbaar te maken voor medewerkers in de uitvoering. Klanten met wie zij werkt beschrijven haar als een ‘enthousiaste aanjager’. Daarbij heeft zij een scherp oog voor dienstverlening en haalt zij veel voldoening uit haar werk wanneer medewerkers ook echt blij worden van een vernieuwde werkwijze. Haar opgewekte natuur helpt om in korte tijd stappen te zetten die echt verschil maken.

Langenworks verbindt ICT, mens en werkproces in projecten en implementaties. Zij begeleidt organisaties bij het doorvoeren van veranderingen en de verbetering van hun processen. Langenworks ontwikkelt hiervoor analysetools, trainingen, workshops, presentaties, leidt medewerkers op en begeleidt projectteams. Hiernaast voert zij procesanalyses uit om tot (nieuwe) bestendige processen te komen.

Na afronding van HEAO Commerciële Economie is Jeanne-Marie in verschillende functies werkzaam geweest bij Randstad. In 2006 is zij gestart met Langenworks. Jeanne-Marie Langen is PRINCE2 gecertificeerd, is LEAN Expert en werkt graag vanuit de Appreciative Inquiry (AI) verandermethodiek.

“De verandermethodiek vanuit Appreciative Inquiry gaat uit van de kracht van de organisatie en de medewerkers en is gericht op wat je gezamenlijk wilt bereiken. Een positieve invulling van de koers die je wilt gaan inzetten dus. Hoe de verandering tot stand komt wordt gevormd door een dwarsdoorsnede van je organisatie te betrekken bij het vormende proces en later in de uitvoering. Daarmee creëer je draagvlak en werk je vanuit een gezamenlijk gevormd beeld. Dat scheelt in het traject zelf een hoop ruis in de communicatie.”
Projecten

“De uitdaging is om dat wat bedacht en ontwikkeld is – werkbaar en uitvoerbaar te maken. Daarbij werkt techniek ondersteunend aan het optimaliseren van dienstverlening in combinatie met een efficiënt werkproces.”

Met een analytische houding in combinatie met een praktische inslag legt Langenworks de basis voor succesvolle uitvoering van implementatie projecten.

Langenworks is sterk in het vertalen en begrijpelijk maken van techniek en technische toepassingen naar (eind)gebruikers. Eenmaal in productie haalt zij productie-ervaringen bij gebruikers op, analyseert deze en vertaalt deze terug naar inrichtingsverzoeken, change requests en nieuwe gebruikerswensen. Langenworks functioneert hierbij als brug tussen dienstverleningsdoelstellingen van (eind) gebruikers en optimalisatie van technische inrichting en ontwikkeling. In verschillende projecten heeft Jeanne-Marie meegewerkt aan systeem modellering en met de scrum methodiek gebouwd en doorontwikkeld aan applicaties.

Vanuit de landelijke implementatie van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) heeft Jeanne-Marie Langen gemeenten en GGD’en ondersteund bij de invoering van het LRKP en de Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GIR). De GIR wordt door zowel de GGD’en gebruikt als door de gemeenten. Met deze applicaties worden inspecties door de GGD inspecteurs verwerkt en registratie en handhaving door gemeenten uitgevoerd in de keten van kinderopvang.

Langenworks ondersteunt gemeenten en GGD’en bij de uitvoering van de wet Kinderopvang en Peuterspeelzalen:

Hands-on / interim
Bijvoorbeeld voor het tijdelijk vervangen van medewerkers bij vakantie, verlof of ziekte. Maar ook bij het ondersteunen (o.a. bij achterstand) of begeleiden & inwerken van (nieuwe) medewerkers.

Inwerken en trainen nieuwe medewerkers
Trainingen voor (nieuwe) medewerkers bij gemeenten op locatie. Concreet houdt dit in dat één dagdeel aan wet- en regelgeving wordt besteedt en één dagdeel op de werkplek gewerkt wordt in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en GIR Handhaven met eigen werkvoorraad. In navolging van de training biedt Langenworks werkplekbegeleiding. Van te voren vindt een korte intake plaats waarbij de huidige werkwijze en handhavingsbeleid wordt doorgenomen.

Workshops op maat
Heeft u behoefte om de organisatorische inrichting en de werkprocessen onder de loep te nemen of gezamenlijk uit te werken? Langenworks kan bijvoorbeeld in de vorm van praktische workshops ondersteunen. Belangrijk is gezamenlijk het gewenste resultaat te bepalen zodat u daarna ‘klaar’ bent en verder kunt. Tijdens een intake gesprek kunt u aangeven welke wensen u heeft en bepalen we de vorm van workshops.

Uitbesteden of regionaliseren van de kinderopvangtaak
Wilt u kijken naar de mogelijkheden om (samen met andere gemeenten) de taken van kinderopvang te regionaliseren of uit te besteden? Langenworks onderzoekt de mogelijkheden samen met u. Heeft u een keus (regionaal/GGD/etc.) gemaakt dan ondersteunt en coördineert Langenworks bij de inrichting van de nieuwe werkwijze. Bijvoorbeeld op gebied van coördinatie en planning, de overdracht van werkzaamheden, het opleiden van medewerkers, inrichten (nieuwe) werkprocessen of actualiseren van de inhoud van documenten, brieven en/of beleid.

Opstellen jaarverslag voor College en IvhO
Ieder jaar vraagt de Inspectie van het Onderwijs een verslag over de uitvoering van toezicht en handhaving van de kinderopvang binnen de gemeente. Langenworks ondersteunt bij het samenstellen van het jaarverslag vanuit GIR Handhaven en het LRKP.

Mens Centraal is een model waarin werkafspraken tussen (lokale dienstverleners) zijn vastgelegd. Het is een geautomatiseerd systeem dat de praktijk ondersteunt bij het proactief en integraal oppakken van gezamenlijke dienstverlening aan burgers.

Mens Centraal ondersteunt integrale aanpak van dienstverlening op maatschappelijke domeinen als WMO, huisvesting en schulphulpverlening. Met inzicht in elkaars dienstverlening wordt de klant op maat wordt geholpen en verbetert onderlinge communicatie tussen (keten)partijen. Ook helpt Mens Centraal om op tijd de juiste dienstverlening te starten en toont aan medewerkers relevante klantinformatie.

Langenworks heeft in opdracht van het CP-ICT o.a. de gemeenten Alkmaar, Tilburg, Utrecht en Winterswijk en haar lokale partners begeleidt bij de implementatie en inrichting van Mens Centraal. Voor deze implementaties ondersteunde zij gemeenten met:
- Keten- & samenwerkingsworkshops
- (Keten)Procesinrichting en -optimalisatie
- Opleidingen & trainingen
- Begeleiden van lokale projectleiders
- Functioneel doorontwikkelen van nieuwe functionaliteit
- Begeleiding van gebruikersbijeenkomsten
- Ontwikkelen van workshops, trainingen en ondersteunende producten

Het Digitaal Klantdossier wordt gebruikt door gemeenten, SVB, UWV en diverse andere overheidsinstellingen binnen de sociale sector om gegevens over werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden bij te houden en met elkaar te delen. Met dit digitale dossier krijgen professionals binnen de keten werk en inkomen toegang te geven tot alle digitale gegevens die relevant zijn voor de werkzaamheden van deze instellingen.

Langenworks heeft in opdracht van het CP-ICT gemeenten lokaal begeleidt bij de landelijke implementatie van het digitaal klantdossier.

Voor deze implementatie ondersteunde zij de gemeenten met:
- Voorlichtingsbijeenkomsten
- Presentaties
- Ondersteuning van projectleiders en begeleiding van projectteams
- Voortgangsmonitoring

In uitvoering

“Passende, informatieve producten waar je
mee aan de slag kunt.”

“Welke informatie heb je nodig om juiste keuzes te maken in een project en wat hebben gebruikers nodig om hun werk te kunnen doen? Je wilt in elk geval altijd meegeven dat wat je ook doet - je werk doe je voor je klant. Afhankelijk van de situatie worden verschillende producten met afwisselende werkvormen ontwikkeld. Dat kan een opleiding zijn voor gebruikers om kennis te maken met een nieuwe applicatie. Of een workshop waarbij je met partijen uit een keten het ketenproces in kaart brengt. Iedere situatie vraagt een passende aanpak.”

Langenworks ontwikkelt:
- Analysetools
- Presentaties
- Workshops
- Opleidingsmateriaal
- Train de trainer producten
- Inrichting van opleidingsomgevingen voor applicatietrainingen
- Release communicatie
- Ondersteunende producten voor inrichten en verbeteren van AO-processen

“Je wilt het met elkaar werkbaar en uitvoerbaar maken.”

Langenworks traint en begeleidt individuele medewerkers, groepen medewerkers en begeleidt samenwerkende partijen.

Langenworks is inzetbaar als trainer en coach bij:
- Opleidingstrajecten
- Het trainen van trainers
- Projectbegeleiding
- Ketenprocesbegeleiding

“…Ik doe mijn werk nu met meer enthousiasme...”

“Dat is waar je het voor doet! Met de klant in het vizier – je werk zo inrichten zodat je optimaal gebruik maakt van de middelen die er zijn. Dit doe je door stapsgewijs je proces te doorlopen en bij iedere processtap kritisch te zijn op waarom je dingen doet zoals je ze doet. Zijn alle stappen wel écht nodig of kunnen ze op een andere wijze efficiënter uitgevoerd worden? En, heel belangrijk, verbetert daarmee het te leveren product voor de klant !”

De LEAN methodiek geeft een goed houvast bij de (her) inrichting van (keten)processen. Langenworks verbindt hierbij ICT, de mens en het proces. Zij werkt graag dichtbij de uitvoering, daar waar de dienstverlening aan klanten geleverd wordt.

Langenworks werkt aan:
- Ketenprocessen analyse en –inrichting
- AO-werkprocessen analyse en -inrichting

Referenties
Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten
KING
 • Implementatiecoach voor Landelijke Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen bij gemeenten en GGD'en.
 • Administratieve Lastenvermindering project met landelijke workshopronden bij gemeenten om regeldruk bij aanvraag WWB te verminderen. Ontwikkelen workshops en leiden van bijeenkomsten.
CP-ICT
CP-ICT
 • Implementatiecoach voor Jongeren Centraal en Mens Centraal. Integrale dienstverlening van ketens rond jongeren en burgers, waarbij lokale overheid gezamenlijk optrekt om doelen te behalen. O.a in gemeente Tilburg en gemeente Alkmaar.
 • Implemenatiecoach Digitaal Klantdossier. Met de invoering van het DKD worden burgers minder belast met de uitvraag van gegevens die al bij de overheid bekend zijn.
Strategy Partners
Strategy Partners
 • Europees marktonderzoek naar document, datatape, mediastorage and archival services.
 • ECM & BPM marktonderzoek Nederlandse ontwikkelingen.
Abrona
Abrona
 • Marktonderzoek Kwekerij Abrona.
 • Marktonderzoek en aanbevelingen voor dagbesteding na omgekeerde integratie op het terrein van Abrona in Huis ter Heide.
Lisse
Gemeente Lisse
 • Training Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Gemeente Zoetermeer
Gemeente Zoetermeer
 • Opstellen jaarrapportage over de uitvoering van het toezicht en kwaliteit van de kinderopvang.
Cultuur Netwerk Nederland
Cultuur Netwerk Nederkland
 • Training beïnvloeden, onderhandelen en argumenteren. Gericht op de interne cultuur in het lager onderwijs.
Gemeente Lochem
Gemeente Lochem
 • Uitvoering van handhaving op wet Kinderopvang en Peuterspeelzalen
 • Opstellen jaarrapportage over de uitvoering van het toezicht en kwaliteit van de kinderopvang
Contact

Willem van Abcoudelaan 9
3971 aa driebergen-rijsenburg
e-mail: jm.Langen@langenworks.Nl
Tel. 0343-511401 | MOb 06 -17232007

Btw nr. Nl 1671.40.863.B01 | kvk utrecht nr. 30210931

Volg Jeanne-Marie